Awaria systemu.
System CEPiK 2.0 nie działa poprawnie

Informujemy, że po przywróceniu stabilności systemu CEPiK 2.0, system umawiania wizyt będzie funkcjonował poprawnie.
Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej tutejszego Urzędu gdzie podane są najaktualniejsze informacje w tym zakresie.